fi en_US de_DE fr_FR

Takuu

Rajoitettu takuu

SuperECG takaa, että takuuaikana SuperECG tai SuperECG:n valtuuttama huoltoliike korjaa materiaali- tai valmistusviat veloituksetta valintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) hyvittämällä tuotteen ostohinnan tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen vain siinä maassa, josta tuote on hankittu, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä muuta.

Takuuaika

Rajoitettu takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä vähittäismyynnistä. Takuuaika on yksi (1) vuosi.

Poikkeukset ja rajoitukset

Tämä rajoitettu takuu ei kata

1. a) tavallista kulumista, b) varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja eikä c) vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä

2. käyttöoppaita ja kolmannen osapuolen toimittamia nimikkeitä

3. vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin SuperECG:n valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa.
Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos

1. tuotteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti

2. tuotteen korjaukseen on käytetty valtuuttamattomia varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoliike on muuttanut tuotetta tai korjannut sen

3. tuotteen valmistusnumero on poistettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi millä tahansa tavalla, jonka SuperECG yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot

4. tuote on ollut alttiina kemikaaleille, mukaan lukien hyönteismyrkyt (mutta ei niihin rajoittuen).

SuperECG ei takaa tuotteen toiminnan keskeytyksettömyyttä eikä häiriöttömyyttä eikä sitä, että tuote toimisi jonkin kolmannen osapuolen toimittaman laitteen tai ohjelmiston kanssa.

SuperECG:n takuupalvelun käyttäminen

SuperECG:n takuupalvelun käyttö edellyttää ostotositetta. Ohjeita takuupalvelun käyttöön saat osoitteesta www.SuperECG.com/warranty, ottamalla yhteyttä lähimpään valtuutettuun SuperECG-jälleenmyyjään tai soittamalla SuperECG:n puhelintukeen numeroon +358 45 2300 520 (puhelu voi olla maksullinen).

Vastuun rajoitus

Sovellettavan pakottavan lain sallimissa enimmäisrajoissa tämä rajoitettu takuu on asiakkaan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, ja se korvaa kaikki muut suorat tai epäsuorat takuut.
SuperECG ei vastaa erityisistä, liitännäisistä, rangaistusluonteisista eikä välillisistä vahingoista, mukaan lukien odotettujen tuottojen menetys, säästöjen tai liikevaihdon menetys, tietojen menetys, tuotteen menetys, pääomakustannukset, korvaavan laitteen tai apuvälineen kustannukset, kolmansien osapuolten vaatimukset, omaisuusvahingot, jotka aiheutuvat tuotteen ostamisesta tai käyttämisestä tai takuun rikkomisesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, oikeudenloukkauksesta tai muusta juridisesta tai kohtuudenmukaisesta teoriasta, vaikka SuperECG olisi tiennyt tällaisen vahingon todennäköisyydestä. SuperECG ei ole vastuussa takuupalvelun toimitusviiveestä.