fi en_US de_DE fr_FR

Sydämen rytmihäiriöt

Sydämen rytmihäiriöiden oireet voivat olla hyvin vaihtelevia. Osa niistä saa huomaamaan, että sydämen rytmi on tavallisuudesta poikkeava.  Tällaisia tuntemuksia aiheuttavat tavallisesti lisälyönnit ja äkillisesti alkavat sydämen tykytyskohtaukset. Rytmihäiriöt voivat aiheuttaa myös huimausta, heikotusta, pyörtymistä, hengenahdistusta tai rintakipua. Oireita ja tuntemuksia ei usein kuitenkaan osaa ilman tarkempia mittaustuloksia yhdistää sydämen epänormaaliin rytmiin.

Vapaa-ajan käyttöön tarkoitetut sykemittarit ovat lisänneet merkittävästi ihmisten tietoa oman sydämen sykkeestä. Joskus sykemittarin mittaustulosten perusteella voi olla syytä epäillä rytmihäiriöitä. Kun mittari näyttää rytmihäiriöön viittaavia tuloksia kuten äkkiseltään tiheytynyttä sykettä tai epäsäännöllistä syketasoa, voi kysymyksessä todella olla rytmihäiriö. Toinen selitys saattaa olla, että sykemittari ei ole luotettava.

Rytmihäiriöt saavat sydämen lyömään liian tiheästi ja usein epäsäännöllisesti. Kammioista alkavat rytmihäiriöt voivat olla vaarallisia. Pitkään jatkuvat rytmihäiriöt voivat myös heikentää sydämen toimintaa. Johtumishäiriöt puolestaan tekevät sykkeen liian hitaaksi, mikä voi aiheuttaa voimatonta oloa ja pyörtymistä.

Sydämen rytmihäiriöt todetaan usein lääkärin vastaanotolla tai sairaalan ensiavussa, kun potilas on hakeutunut oireiden vuoksi hoitoon. Toisinaan niiden toteaminen edellyttää jäämistä sairaalaan tarkkailtavaksi. Jos oireet eivät ole vakavia, sydämen rytmiä voidaan tutkia myös luonnollisissa oloissa sydämen sähkökäyrän eli elektrokardiogrammin vuorokauden kestoisella tallennuksella HeartBug-laitteen ja analyysipalvelun avulla. Tutkimus antaa mahdollisuuden todeta rytmihäiriöitä, jotka esiintyvät ajoittain tai vain joissakin tilanteissa kuten rasituksen aikana.

Lievät rytmihäiriöt ovat tavallisia eivätkä ne useinkaan johda sairauksiin tai edellytä hoitoa. Rytmihäiriöt voivat olla kuitenkin ensimmäinen viite sydänsairaudesta, minkä tutkiminen on tärkeätä. Viime vuosina on opittu tuntemaan harvinaisia, periytyviä rytmihäiriöitä. Eteisvärinä puolestaan on yleinen rytmihäiriö, jonka hoitolinjat ovat viime vuosina täsmentyneet. Taipumus sydämen tiheälyöntisyyskohtauksiin voidaan parantaa verisuoniteitse tehtävän katetrihoidon avulla. Sydämentahdistimilla voidaan estää sykettä hidastumasta liikaa ja palauttaa sykkeen luonnollinen vaihtelu. Rytmihäiriökohtauksia pysäyttävät tahdistimet ovat yleistyneet vaikeimpien kohtauksien suojahoitona.

HeartBug on hyvä vaihtoehto hankkia tarkempaa luotettavaa tietoa oman sydämen toiminnasta, jos tuntee sydämessään tavallisuudesta poikkeavia tuntemuksia. Sykemittareista saatu tieto voi omalta osaltaan vahvistaa rytmin tutkimisen tarvetta. On tärkeää, että tuntee oman sydämensä toimintaa tarkemmin kuin vain sykemittarilla mitatun sykkeen osalta. Nyt oman sydämen tutkiminen kardiologien käyttämällä tekniikalla on mahdollista myös kotiolosuhteissa.

Katso tästä video, jossa kardiologian erikoislääkäri, professori Lauri Toivonen kertoo rytmihäiriöistä ja sydämen 24-tunnin holter-tutkimuksesta.

Jos oireet ovat vakavia, tulee aina hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Lue edellisen sivun valikosta lisää tietoa sydämen rytmihäiriöistä, niiden tutkimuksesta ja hoidosta.