fi en_US de_DE fr_FR

Rytmihäiriöiden oireet

HeartAttack_pack
Sydämen rytmihäiriöt aiheuttavat oireita hyvin vaihtelevasti. Kokemuksena voi olla tunne sydämen oudoista lyönneistä ja tiheästä tykytyksestä. Seurauksena voivat olla myös pyörrytys tai tajuttomuuskohtaus. Rytmihäiriö-nimikkeen alle luetaan monenlaisia poikkeavuuksia sydämen lyönneissä alkaen oireettomista ja viattomista aina henkeä uhkaaviin saakka.


Lisälyönnit

Satunnaisesti ilmaantuvat sydämen lisälyönnit ovat varsin tavallisia terveilläkin ihmisillä. Lisälyöntien aiheuttamat tuntemukset vaihtelevat suuresti. Kun lisälyöntejä on runsaasti ja niitä esiintyy perättäisinä ja monimuotoisina, ilmaantuu usein painon tunne rintaan, hengenahdistusta ja voimattomuutta ponnistellessa. Rasituksessa ilmaantuviin lisälyönteihin liittyy useammin haittoja ja taipumus saada vakavampia rytmihäiriön kohtauksia. Lisälyönnit saattavat olla seurausta sydänsairaudesta, minkä selvittäminen on tärkeätä.


Takykardiat eli tiheälyöntisyyskohtaukset

Sydämen tiheälyöntisyyskohtaukset ilmaantuvat usein varhaisessa aikuisiässä ja niitä voi olla muuten aivan terveillä henkilöillä. Syynä ovat tavallisesti sydämen johtoratojen ylimääräiset säikeet, joissa sydämen sähkö kiertää ja saa sydämen lyömään tiheästi. Oireena on äkisti alkava tykytys, joka saattaa kestää minuutteja tai tunteja. Kohtauksen alussa voi olla hetkellinen pyörtyminen. Potilailla, joilla todetaan sydänrekisteröinnissä ns. delta-aalto saattaa sydämen syketaajuus kohtauksen aikana olla vaarallisen nopea.

Kammioperäisiä tiheälyöntisyyskohtauksia voi esiintyä myös henkilöillä, joiden sydänsairaus on niin lievä, ettei siitä aiheudu oireita tai ilman mitään sydänsairautta. Kammiotakykardiaa esiintyy sairastetun sydäninfarktin jälkeen ja sydämen vajaatoiminnassa. Kammiotakykardia voi johtaa kammiovärinään, josta voi pelastua nopealla elvytyksellä. Sepelvaltimotautia sairastavalle voi tulla hengenvaarallinen rytmihäiriö äkillisen suonitukoksen takia tai aiemmasta tukoksesta johtuneen infarktiarven takia yllättäen ilman ennakoivia oireita.


Eteisvärinä

Eteisvärinässä eteisten toiminta on äärimmäisen tiheätä. Kammioiden syke ja siten myös tunnettava pulssi on epäsäännöllinen pulssin taajuuden vaihdellessa rauhallisesta hyvin tiheään. Eteisvärinää esiintyy harvinaisena varhain aikuisiällä, ja se alkaa yleistyä keski-iän jälkeen ja on tavallinen vanhuksilla. Eteisvärinä esiintyy kohtauksina mutta muuttuu herkästi vallitsevaksi ja saattaa jäädä pysyväksi rytmiksi. Oireiden pohjalta sitä voi olla vaikea erottaa lievemmistä häiriöistä. Eteisvärinä pyritään pysäyttämään tai sitä hoidetaan niin että haitat ovat mahdollisimman vähäiset. On tärkeää varmistaa, että eteisvärinän aikainen syketaso on lääkkeillä saatu sopivaksi sekä levon että rasituksen aikana. Toistuva eteisvärinä voi edellyttää veren hyytymistä vähentävää hoitoa.


Hidas syke ja sydämen pysähtely

Sydämen hidaslyöntisyys voi aiheuttaa voimattomuutta, huimausta tai pyörtymisen. Sykettä ohjaavan sinussolmukkeen sairaus ja johtoradan viasta aiheutuva sydänkatkos voivat aiheuttaa pitkiä sydämen lyöntitaukoja. Ne todetaan usein potilaan hakeuduttua sairaalaan. Hidaslyöntisyys voi olla lievää tai vain ajoittaista, ja myös rytmihäiriöiden lääkehoito voi hidastaa perusrytmiä haitallisesti tai pahentaa rytmihäiriötä.

Hidaslyöntisyyden hoitona on usein sydämentahdistin, jonka asennukseen päädytään jos oireet haittaavat tai EKG-löydöksien perusteella täydellisen sydänkatkoksen vaara on suuri. Hidaslyöntisyyden piirteet vaikuttavat siihen millainen sydämentahdistin asennetaan ja miten se säädetään.


Sykevariaatio – sydämen autonominen säätely

Sinusrytmin ajalta voidaan tutkia sykevariaatio, joka ilmentää sisäelinhermoston vaikutusta sydämenlyönteihin. Poikkeava sykevariaatio voi ilmentää autonomisen hermoston sairautta ja toisaalta sinussolmukkeen heikkoa toimintaa. Edellisessä oireena on usein tiheä perussyke ja taipumus verenpaineen laskuun pystyasennossa. EKG-rekisteröinnissä voidaan havaita yölevon aikana jaksottaista sykkeen tihenemistä ja hidastumista, joka on uniapnealle tyypillistä.