fi en_US de_DE fr_FR

Miten rytmihäiriötutkimukseen pääsee?

LastLane
Rytmihäiriöihin viittaavien oireiden tutkimukset alkavat usein yleislääkärin, työterveyslääkärin tai erikoislääkärin vastaanotolla. Lääkäri tutkii pulssin ja verenpaineen, kuuntelee sydänäänet ja potilaan kuvauksen tuntemuksistaan, oireista ja tilanteista, milloin oireet ovat esiintyneet. Tavallisesti lääkäri tarkastaa myös EKG:n eli sydänsähkökäyrän.


Perusterveydenhoidon mahdollisuudet

Ensimmäisessä hoitopaikassa perusterveydenhuollossa ei aina ole keinoja rytmihäiriöiden tutkimiseen. Lääkäri voi jäädä pahimmillaan vain potilaan oirekuvauksen varaan, mikä yksistään ei riitä selvittämään rytmihäiriöiden kliinistä merkitystä ja hoidon tarvetta. Tutkimuskeinoja tulisi olla riittävästi saatavissa perusterveydenhuollossa mutta näin ei valitettavasti aina ole. Potilas ohjataan monesti jo alkututkimuksiin erikoissairaanhoidon piiriin, mikä usein aiheuttaa viivettä ja ylimääräisiä kustannuksia. Lääkärin lähetteen saatuaan potilas joutuu monesti odottamaan viikkoja, jopa kuukausia päästäkseen ensimmäiseen tutkimukseen.

Selvitysten jälkeen rytmihäiriöt voivat osoittautua vaarattomiksi ja jos oireet ovat lieviä, hoitotoimiakaan ei aina tarvita. Osa tutkituista taas tarvitsee hoitoa: joskus vaarattomatkin rytmihäiriöt voivat toisaalta aiheuttaa hankalia, toimintaa rajoittavia oireita. Tämän tiedon saamiseen on kuitenkin saattanut kulua kuukausia.


Erikoissairaanhoidon tehtävät

Rytmihäiriöiden hoitoa varten potilaat ohjataan tavallisesti keskussairaalan tai yliopistosairaalan kardiologian klinikkaan. Tarpeen mukaan voidaan tehdä muun muassa elektrofysiologinen tutkimus, jolla määritetään tarkasti rytmihäiriön tuottavat poikkeavuudet. Kardiologian yksiköt tekevät rytmihäiriöiden katetrihoitoja ja asentavat sydämentahdistimet ja rytmihäiriötahdistimet. Erikoissairaanhoidon potilaiden jatkohoito palautuu usein perusterveydenhoitoon tai yksityislääkärille.

Ohituskaistasi rytmihäiriötutkimukseen

SuperECG:n HeartBug on edullinen ja luotettava keino saada tietoa oman sydämesi toiminnasta. Käytettävä laite ja ohjelmistot on suunniteltu ja valmistettu samalla tavalla kuin kardiologien käyttämät laitteet ja ohjelmistot. Sydämen rytmihäiriötutkimus normaalissa arjessa on siis yhtä luotettava kuin erikoislääkärien kliinisissä olosuhteissa tekemä tutkimus. Automaattinen analyysi antaa sinulle nopeasti ja varmasti tietoa siitä, mitä sydämellesi kuuluu.