fi en_US de_DE fr_FR

Mihin HeartBugin teknologia perustuu?

HeartBug perustuu hyvin laajasti tutkittuun ja vakiintuneeseen sydämen tutkimusmenetelmään. Ensimmäiset alkeelliset sydämen sähkökäyrämittaukset (elektrokardiogrammi eli EKG) tehtiin jo 1800-luvun lopulla. Alankomaalainen Willem Einthoven kehitti ensimmäisen käyttökelpoisen EKG-laitteen vuonna 1902, ja hän sai EKG-mekanismin löytämisestä Nobel-palkinnon vuonna 1924.

Arkikielessä elektrokardiogrammia kutsutaan usein sydänfilmiksi. Tämä tutkimus on erittäin yleinen ja ei-kajoava, mikä tarkoittaa, että mittaus suoritetaan vain ihon pinnalle kiinnitettävien anturien eli elektrodien avulla. Elektrodeilla mitataan sydämen aiheuttamia sähköisiä signaaleja eikä tutkimuksessa johdeta sähkövirtaa laitteesta tutkittavaan päin.

HeartBugilla tehtävä 24 tunnin EKG-rekisteröinti tunnetaan yleisesti Holter-tutkimuksena keksijänsä Norman J. Holterin mukaan. Hän keksi telemetrisen sydämen monitoroinnin vuonna 1949. Kliiniseen käyttöön nämä tutkimukset tulivat 1960-luvulla ja niistä on sen jälkeen muodostunut sydämen tutkimisen vakiintunut käytäntö erikoissairaanhoidossa.

24 tunnin EKG-tutkimuksessa mitataan sydämen toimintaa ns. 12-kytkentäisestä EKG-tutkimuksesta poiketen seitsemän elektrodin avulla. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty siksi, että 24 tunnin tutkimusaikana tutkittavan on voitava liikkua ja toimia tavanomaisesti. Tämä ei ole mahdollista 12-kytkentäisessä tutkimuksessa, jossa elektrodeja sijoitetaan myös kaikkiin raajoihin ja jossa tutkittavan täytyy mittauksen aikana olla makuuasennossa.

HeartBug mittaa sydämen toimintaa seitsemän elektrodin avulla kolmen kanavan kautta. Elektrodien sijoittelu rintakehän eri puolille mahdollistaa sen, että laite ikään kuin kuuntelee sydäntä useammasta suunnasta. Tällä taataan, että rekisteröinnissä on redundanssia: vaikka osa tiedosta jäisi puuttumaan tai olisi virheellistä, laitteen rekisteröimistä sydämenlyönneistä voidaan silti tehdä luotettava analyysi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hampaanharjausliike voi aiheuttaa yhdelle kanavalle rytmihäiriöltä näyttävää häiriöitä mutta koska kanavia on kolme, voidaan luotettava analyysi tehdä vaikka yksi tai kaksikin kanavista olisi liian häiriöisiä tulkittavaksi. Siksi elektrodien oikea sijoittelu on tärkeää, koska virheellinen sijoittelu voi tuottaa signaalia, joka voidaan tulkita EKG-löydökseksi vaikka kyseessä olisikin häiriö mittauksessa.

HeartBug tuo ensimmäisenä luotettavan ja terveydenhuollossa yleisesti käytössä olevan mittauksen jokaisen ulottuville. Taltioinnin voit tehdä itse missä ja milloin tahansa. Lähettämällä rekisteröintitiedoston SuperECG:n palvelimelle saat raportin oman sydämesi toiminnasta heti. Raportista löydät mittauksessa havaitut häiriöt sydämen toiminnassa. Laajasta infopankistamme voit itse selvittää, millaisia häiriöitä HeartBug on havainnut.

 

Holter_Heartbug

Tri Norman Holter vuonna 1949 keksimänsä laitteen kanssa (vas.) ja tämänpäivän sovellus HeartBug (oik.)