fi en_US de_DE fr_FR

Miten tulkitsen HeartBug-raporttiani?

Nämä sivut auttavat sinua tulkitsemaan HeartBug-raporttiasi ja päättelemään mitä oma sydänkäyräsi kertoo sydämesi terveydentilasta. Sivujen sisältö seurailee raportin rakennetta.

Voit verrata omaan raporttiisi automaattisesti valikoituja löydöksiä tämän sivun esimerkkilöydöksiin. Voit myös lukea lyhyet kuvaukset erilaisista löydöksistä ja käyttää tietoa hyväksesi tehdessäsi päätelmän siitä, edellyttääkö sydämesi terveydentila toimenpiteitä.

Jos haluat suurentaa sivuja esimerkiksi nähdäksesi esimerkkikuvat paremmin voit lähentää ja loitontaa näkymää painamalla näppäimistön Ctrl-nappia pohjassa ja joko liikuttamalla hiiren rullaa tai painamalla + ja -.

Automaattianalyysi ei ole täydellinen, eikä välttämättä löydä kaikkia rytmin poikkeavuuksia. Siksi toimitamme aina automaattiraportin lisäksi myös koko mittauksen sisältävän EKG-aineiston (Full 24 hour ECG PDF report) tutkittavaksi. Näitä sivuja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen arviota henkilön terveydentilasta. Vastuu henkilön omaa terveydentilaa koskevista päätelmistä on yksin henkilöllä itsellään.

Jos epäilet sinulla olevan rytmihäiriöitä tai mitä tahansa sydämeen liittyvää ongelmaa, ota yhteys lääkäriisi.

Sisällysluettelo


 

 

 Pulssikäyrä

Pulssi on ihmisen sydämenlyöntien määrän laskennallinen keskiarvo minuutin ajalta. Pulssikäyrä kertoo pulssin vaihteluista ja sydämen kokeman rasituksen voimakkuudesta mittauksen aikana eri ajankohtina. Voit verrata mittauksen ajan pitämääsi päiväkirjaa pulssikäyrään nähdäksesi, kuinka erilaiset aktiviteetit ovat vaikuttaneet pulssitasoosi ja kuinka nopeasti sydämesi on lyönyt esimerkiksi tykytystuntemuksen aikana.

Normaalikuntoisen aikuisen ihmisen leposyke on tyypillisesti välillä 60 ja 100 lyöntiä minuutissa.

Bradykardia eli hidaslyöntisyys tarkoittaa aikuisella leposykettä, on alle 60 lyöntiä minuutissa mutta levon aikaisen bradykardian katsotaan yleensä olevan harmiton ellei se aiheuta oireita, kuten huimausta, voimattomuutta, hengenahdistusta tai tajunnanmenetyksiä. Kestävyysurheilun pitkäaikaisilla harrastajilla leposyke on liikunnan seurauksena usein normaalia matalampi.

Takykardia eli nopealyöntisyys tarkoittaa aikuisella leposykettä, joka on yli 100 lyöntiä minuutissa. Kun sydämen syke on liian nopea sydän pumppaa normaalia tehottomammin ja kuljettaa siis myös huonommin verta muualle ruumiiseen, mukaan lukien sydän itse. Korkea syke tarkoittaa sydämen joutuvan työskentelemään liian kovaa ja tämä puolestaan nostaa sydämen hapentarvetta, joka voi johtaa iskemiaan eli paikalliseen verettömyyteen.

Lisätietoa pulssikäyrästä

 

Histogrammi

 

Histogrammi näyttää sydämesi sykevälien pituuksien jakauman millisekunneissa eli kuinka paljon aikaa kuluu sydämenlyöntiesi välillä. Kuvan vasemmassa laidassa ovat lyhyimmät sykevälit eli tihein pulssi ja oikealla pisimmät sykevälit eli hitain pulssi. Tyypillisesti suurin osa käyrästä sijoittuu välille 600-1000 ms joka vastaa tyypillisen leposykkeen sykealuetta 60-100 lyöntiä minuutissa.

Voit helposti laskea, kuinka tiheää pulssia tietyn pituinen sykeväli vastaa käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Yksi minuutti millisekunneissa (60000) jaettuna sykevälin pituudella millisekunneissa (esim. 1000) = 60 lyöntiä minuutissa.

Eli jos histogrammistasi näet esimerkiksi lyhimpien lyöntiväliesi olleen 500 ms ja haluat tietää kuinka nopea pulssisi on silloin ollut, saat vastauksen laskemalla 60000/500 = 120 lyöntiä minuutissa.

Tässä muutama esimerkkilaskelma:

1200 ms = 50 lyöntiä minuutissa
1000 ms = 60 lyöntiä minuutissa
800 ms = 75 lyöntiä minuutissa
600 ms = 100 lyöntiä minuutissa

Lisätietoa histogrammista

 

Sykevälivaihtelu

 

Yllä olevassa kuvassa on koko mittauksen käsittävä HRV-diagrammi. HRV on lyhenne sanoista Heart Rate Variability ja se tarkoittaa sydämen sykevälivaihtelua. HRV siis kertoo minkä pituisia sykevälejä rekisteröinnissä on havaittu. HRV-diagrammissa verrataan aina kahta peräkkäistä sykeväliä toisiinsa: pystyakselilla kuvataan sykeväliparin ensimmäisen sykevälin pituus ja vaaka-akselilla toisen sykevälin pituus. Yllä oleva kuva on nuorehkon lenkkeilijän HRV-diagrammi; lähes kaikki siniset pisteet ovat yhdessä pitkulaisessa, vasemman alakulman ja oikean yläkulman suuntaisessa rykelmässä.

Vasenta alakulmaa lähelle kertyvät siniset pisteet kertovat nopeasta sykkeestä, jota esiintyy tyypillisesti fyysisen rasituksen aikana ja oikeaa yläkulmaa lähelle kertyvät pisteet hitaasta sykkeestä, jota esiintyy tyypillisesti yölevolla.

 

Yllä olevassa toisessa esimerkkikuvassa näkyy, että tässäkin tapauksessa suurin osa sykeväleistä on asettunut keskelle diagrammia. Suurin osa sykeväleistä on osunut noin välille 0,7-1,2 sekuntia (ympyröity alue) ja sykevälit ovat olleet melko samanmittaisia.

 

On kuitenkin huomionarvoista, että tässä tapauksessa myös muualle kuin keskelle diagrammia on kerääntynyt tummempia sinisiä alueita eli paljon lyöntivälejä. Diagrammin laidoille tai oikeaan yläkulmaan kerääntyneet pisteet (ympyröidyt alueet) tarkoittavat, että mittausdatassa on havaittu pitkiä lyöntitaukoja joita kannattaa tutkia tarkemmin lääkärin avustuksella. Laidoille kerääntyneet pisteet tarkoittavat, että mitatun lyöntiväliparin ensimmäinen tai toinen lyöntiväli on ollut poikkeava. Oikeaan yläkulmaan kerääntyneet pisteet taas tarkoittavat lyöntiväliparin molempien lyöntivälien olleen huomattavan pitkiä.

Lisätietoa sykevälivaihtelusta

 

Raportissa näytetään myös joka tunnilta oma HRV-diagrammi eli maksimissaan 24 erillistä diagrammia. Yksittäisten tuntien HRV-diagrammien tulkinta tapahtuu samalla tavalla, kuin ylempänä kuvatun koko rekisteröinnin diagrammin tulkinta. Yksittäisen tunnin HRV-diagrammin avulla voit selvittää tarkemmin esimerkiksi yölevon aikaisia sykevälivaihteluita.

Lisätietoa sykevälivaihtelusta

 

Pitkä pulssikäyrä

 

Pitkä pulssikäyrä, jota 24 tunnin pituisen rekisteröinnin raportissa on kuusi sivua, kertoo raportin alkupuolen pulssikäyrää tarkemmin pulssin vaihteluista tiettyinä ajankohtina. Voit verrata mittauksen ajan pitämääsi päiväkirjaa pulssikäyrään nähdäksesi, kuinka erilaiset aktiviteetit ovat vaikuttaneet pulssitasoosi ja kuinka nopeasti sydämesi on lyönyt esimerkiksi tykytystuntemuksen aikana.

Hitain syke

 

Raportin Hitain syke -sivulla olevat näytteet ovat automaattipoimintoja kohdista, joissa on havaittu kyseisen rekisteröinnin hitain syke. Syketaajuus on ilmaistu näytekuvan ylälaidassa.  Sykelukema lasketaan R-piikkien välisestä ajasta.

Sykekäyrissä yksi iso ruutu on 250 millisekuntia (ms), eli neljä isoa ruutua on yksi sekunti. Yksi pieni ruutu on 50 millisekuntia, eli 1/20 sekuntia. Näytekuvassa näkyvä suurikokoinen signaalinäyte on kestoltaan 10 sekuntia ja pieni tiheämpi kooste näytekuvan alareunassa on kestoltaan yksi minuutti. Sinisen laatikon sisällä oleva sykenäyte on edellämainittu 10 sekunnin näyte, joka siis näkyy samassa kuvassa suurennettuna.

Nopein syke

 

Raportin Nopein syke -sivulla olevat näytteet ovat automaattipoimintoja kohdista, joissa on havaittu kyseisen rekisteröinnin nopein syke. Syketaajuus on ilmaistu näytekuvan ylälaidassa.  Sykelukema lasketaan R-piikkien välisestä ajasta.

Suurin sykevaihtelu

Raportin Suurin sykevaihtelu -sivulla olevat näytteet ovat automaattipoimintoja kohdista, joissa on havaittu suurimmat vaihtelut sykkeessä lyhyen ajan kuluessa.

PQ- ja QT-aika

 

PQ- ja QT-aikasivulla näytetään kyseisen rekisteröinnin edustavasta kohdasta lasketut PQ- ja QT-ajat.

PQ-aika kuvaa aikaa, joka sydämen supistumisimpulssilta kestää kulkea  sinussolmukkeesta eteis-kammiosolmukkeen läpi kammioihin. PQ-aika antaa
tietoa sinussolmukkeen terveydentilasta. Normaalisti PQ-aika on välillä 120 – 200 ms.  Normaalia pidempi PQ-aika voi viitata eteis-kammiojohtumisen heikentymiseen. Normaalia lyhyempi PQ-aika saattaa olla viite esimerkiksi ylimääräisestä eteisten ja kammioiden välisestä oikoradasta.

QT-aika kuvaa kammioden käyttämää kokonaisaikaa supistumisen alusta palautumisen loppuun. Erityisesti normaalia pidempi QT-aika on syytä tutkituttaa nopeasti terveydenhuollon ammattilaisilla sillä se voi viitata Pitkä QT -oireyhtymään, joka tosin on melko harvinainen.

Lisätietoa PQ- ja QT-ajasta

 


 

Esimerkkilöydökset

Tähän osioon on koottu esimerkkikuvia erilaisista sydämen rytmiin liittyvistä ilmiöistä. Voit verrata omaan raporttiisi automaattisesti poimittuja löydöksiä ja myös varsinaisen raportin mukana tulleen laajemman liiteraportin signaaleja näihin esimerkkikuviin. Lisätietoa jokaisesta ilmiöstä löydät painamalla kuvien alle sijoitettuja linkkejä.

Ennenaikainen normaalilyönti eli eteislisälyönti

Yksittäinen eteislisälyönti (yllä olevassa kuvassa sinisellä) on hyvin yleinen ja yleensä harmiton rytmihäiriö. Eteislisälyöntejä esiintyy terveillä ihmisillä eivätkä niitä itsessään lueta epänormaaleiksi löydöksiksi.

Lisätietoa ennenaikaisista normaalilyönneistä

Ennenaikainen kammiolyönti eli kammiolisälyönti

Esimerkkikuvassa kammiolisälyönti, joka eroaa ulkonäöltään selvästi normaaleista lyönneistä. Yksittäiset kammiolisälyönnit levon aikana ovat yleensä harmittomia.

Lisätietoa ennenaikaisista kammiolyönneistä

Eteistakykardia

Eteistakykardiassa pulssi on normaalia pulssia nopeampi (kuvassa sinisellä). Esimerkkikuvassa pulssi on ollut aluksi 56 lyöntiä minuutissa. Eteistakykardian alkaessa äkisti pulssi kohoaa tasolle 130-150 lyöntiä minuutissa muutaman sekunnin ajaksi. Sitten eteistakykardian loppuessa pulssi hidastuu äkisti tasolle 45 lyöntiä minuutissa.

Lisätietoa eteistakykardiasta

Kammiobigeminia

Kammiobigeminiassa joka toinen lyönti on normaali sinuslyönti ja joka toinen kammiolisälyönti. Kuvassa kammiolisälyönnit ovat sinisiä.

Lisätietoa kammiobigeminiasta

Kammiotrigeminia

Kammiotrigeminiassa joka kolmas lyönti on kammiolisälyönti.

Lisätietoa kammiotrigeminiasta

Kammiolisälyöntipari

Esimerkkikuvassa ympyröitynä kaksi kammiolisälyöntiparia eli kaksi perättäistä kammiolisälyöntiä, jotka eroavat ulkonäöltään selvästi normaaleista lyönneistä.

Lisätietoa kammiolisälyöntiparista

Eteisvärinä

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. Siinä sydämen rytmi sekaantuu ja sydän lyö epäsäännöllisesti.

Lisätietoa eteisvärinästä

Eteislepatus

Eteislepatus eli flutteri muistuttaa eteisvärinää, mutta tärkeitä erojakin on. Toisin kuin eteisvärinässä, eteislepatuksessa rytmi pysyy melko säännöllisenä. Eteisten säännöllinen aktivoituminen on kuvassa ympyröity punaisella. Vain osa eteisaktivaatioista johtuu kammioihin.

Lisätietoa eteislepatuksesta

 

Sinustauko

Sinustauko tarkoittaa normaalia pidempää taukoa normaalien lyöntien välissä. Tässä esimerkkikuvassa näkyy hyvin, kuinka pulssi on aluksi normaali mutta sitten sydän lopettaa hetkeksi lyömisen (laskennallinen pulssi hidastuu huomattavasti ollen vain 18 lyöntiä minuutissa) ja aloittaa taas normaalin työskentelyn. Kuvassa sinustauko on ympyröity punaisella (isompi ympyrä). Tässä tapauksessa tutkimus johti lääkärissä käyntiin ja myöhemmin tahdistinhoidon aloituksen harkintaan.

Lisätietoa sinustauosta

Häiriöinen signaali

Usein raportissa on nähtävissä esimerkiksi elektrodien hankauksesta johtuvaa häiriöistä signaalia, jota voi erehtyä luulemaan rytmihäiriöksi. Sekaannusten välttämiseksi olemme koonneet malliksi näytekuvia tyypillisistä teknisistä häiriöistä.

Lisätietoa häiriöisestä signaalista